Selecteer een pagina

Ambulant

Di-rumah maakt de stap naar ambulantisering. Met Di-rumah ambulant bieden wij gespecialiseerde begeleiding in en rondom de gemeente Arnhem. Kern van deze begeleiding is dat we thuis begeleiding bieden die aansluit op de persoonlijke wensen en rekening houdt met psychiatrische kwetsbaarheden (specialist in autisme en overige ontwikkelingsstoornissen).

Wij richten ons op het vergroten van zelfstandigheid en het verhogen van de kwaliteit van leven. In onze trajecten bepaalt de bewoner de richting, wij ondersteunen en coachen. Uiteraard zijn wij transparant en open, wij nemen de ruimte om feedback te geven en in gesprek te gaan over gebieden waarin mensen vastlopen. Samen met de begeleider wordt een begeleidingsplan opgesteld wat de basis vormt voor de samenwerking. Afhankelijk van jouw wensen en behoeftes varieert de begeleiding van hulp op afroep tot ongeveer tien uur ondersteuning per week. Voor noodgevallen kunt je altijd terugvallen op de 24-uurs bereikbaarheidsdienst wanneer deze geïndiceerd is.

Door onze jarenlange ervaring zijn wij getraind om mensen te ondersteunen op het gebied van planning, organisatie, interactie met anderen en het vormgeven van een het dagelijks leven. Wij zijn specialist wanneer het gaat om mensen met autisme maar staan open voor mensen die tegen andere uitdagingen tegenkomen.

Exclusie criteria:

– Alcohol, drugsgebruik, psychose , agressie en of suïcidaliteit op de voorgrond/hoofdiagnose