Selecteer een pagina

David Rinsampessy

David Rinsampessy is GZ-psycholoog en coördinator van de woontrajecten van Di-rumah. In zijn werk richt hij zich op de kwaliteiten van de persoon, doet hij een appèl op de krachten van mensen en houdt hij rekening met de kwetsbaarheden.

Hij is betrokken bij intakes, evaluaties en situaties die in het woontraject extra aandacht verdienen. Hij heeft onder meer ervaring binnen de verschillende afdelingen van de GGZ (Autisme, Angst, Stemmingen Psychose).

Binnen Di-rumah richt hij zich met name op het stroomlijnen van de trajecten in samenwerking met de woonbegeleiders en het organiseren van deskundigheidsbevordering. Gezamenlijk met de overige leden van de directie bewaakt hij de kwaliteit van het leef- en begeleidingsklimaat bij Di-rumah.