Selecteer een pagina

Mandy Klop

Het werken met deze doelgroep vind ik heel erg leuk en interessant. In de begeleiding kijk ik naar
hetgeen de persoon wel kan. Graag zet ik de bewoners in hun kracht. Het glas is bij mij altijd halfvol.
Met deze positieve insteek wil ik de juiste begeleiding en ondersteuning bieden.
De afgelopen 12 jaar ben ik werkzaam geweest als pedagogisch medewerker in de kinderopvang.
Hierin heb ik ervaren dat ieder persoon een uniek individu is. Dat wil dus ook zeggen dat ieder zijn
eigen sterke kanten en leerpunten heeft. Vanuit deze visie zal ik de bewoners dan ook benaderen.
Graag ondersteun ik waar nodig om de persoonlijke doelen te bereiken en daarnaast te werken aan
de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de bewoners.
Verder vind ik een huiselijke sfeer erg belangrijk en wil ik de bewoners graag een thuis bieden. Dat is
tenslotte ook waar Di-rumah voor staat. Uit mijn ervaring weet ik dat als iemand zich in een veilige
omgeving bevindt er meer ruimte is om te ontwikkelen.