Selecteer een pagina

Raymond Manuputty

Raymond is de initiatiefnemer van di-rumah. Hij heeft ruim 10 jaar werkervaring binnen de verschillende afdelingen van de jeugdzorg,  zowel in de gesloten, besloten als open setting. Hij deed hier ervaringen op met jongeren met gedragsproblemen, ADHD en autisme. In het werken met jongeren gaat hij uit van de gezonde kant en sluit hij aan bij de kwetsbaarheden. Veel draait om persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Hij is trots op di-rumah om dat hier binnen een huiselijke sfeer, met aandacht voor ieder individu, gewerkt wordt aan de toekomst.