Vacature Assistent woonbegeleider

De Assistent Woonbegeleider/welzijn is een uitvoerende functie. De functionaris ondersteunt de woonbegeleider bij het begeleiden van individuen en (verschillende) groepen. De Assistent woonbegeleider/Welzijn draagt geen eindverantwoordelijkheid voor de werkzaamheden en verricht de werkzaamheden op aanwijzing/ sturing van de Woonbegeleider

 

Doel van de functie:

Het ondersteunen van de Woonbegeleider door het verrichten van eenvoudige, routinematige werkzaamheden op een of meerdere taakgebieden.

Organisatorische positie:

De Assistent Woonbegeleider/Welzijn ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. Over het algemeen ontvangt de Assistent woonbegeleider/Welzijn functioneel leiding van de functionaris (Woonbegeleider), die eindverantwoordelijk is voor de werkzaamheden. De Assistent woonbegeleider/Welzijn geeft zelf geen leiding.

Resultaatgebieden Functionaris ondersteunen:

 • Voert onder begeleiding licht verzorgende en leefklimaat bevorderende werkzaamheden uit, zoals koffiezetten, helpen bij het verzorgen van maaltijden et cetera. In de maatschappelijke opvang kan de Assistent Welzijn bijvoorbeeld ook toezicht houden bij het koken, huishoudelijke taken, het maken van dagrapportage (onder toezicht van de woonbegeleider) en andere licht administratieve taken ter ondersteuning van de woonbegeleider en cliënt
 • Voert licht huishoudelijke werkzaamheden uit ter ondersteuning van de woonbegeleider, zoals afwassen, schoonmaken, bedden opmaken, het verzorgen van het wasgoed, planten verzorgen dit samen met de cliënt toezicht op sport-, spel- en andere recreatieve of educatieve activiteiten;

 

 

 • Verricht andere eenvoudige taken;
 • Neemt gewoonlijk deel aan werkoverleg.
Resultaat: Functionaris ondersteund, zodanig dat hij/zij gemakkelijker en met meer aandacht de 
Deelnemers kan opvangen, begeleiden en ondersteunen. Voorraad bijhouden
 • Houdt binnen de gestelde richtlijnen voorraden bij en doet boodschappen samen met de cliënt. Stelt in voorkomende gevallen zelfstandig een boodschappenlijst ter goedkeuring van de leidinggevende of de verantwoordelijke medewerker op.

 

Profiel van de functie Kennis:

 • Vmbo werk- en denkniveau. Specifieke functiekenmerken
 • Dienstverlenende en klantgerichte instelling voor het verrichten van werkzaamheden van diverse aard;
 • Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met collega’s en deelnemers.
 • Een afgeronde pedagogische opleiding niveau 3 is een pre
 • Salaris:
 • Schaal 1 start conform cao-welzijn en maatschappelijk dienstverlening

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. Ista Sinay (hoofdpersoneelszaken).

email: i.sinay@di-rumah.nl

tel: 06-21131827