Pascal Brouwer

Ik werk hoofdzakelijk op di-rumah I en II. In mijn werk als groepsleider wil ik iedere jongere leren kennen. Ik neem de tijd om samen met jongens te koken, wat te drinken in de stad of gewoon in gesprek te gaan over interesses van de bewoner.

De visie vanuit di-rumah; wederzijds respect, een pragmatische aanpak en het kleinschalig wonen, sluit aan bij mijn persoonlijke behoeften. Ik doe mijn werk met plezier, probeer zo goed mogelijk aansluiting te vinden en vooral aan te sluiten bij de wensen van de jongens. Ik geloof in de vooruitgang van iedere jongere, als je als hulpverlener maar betrokken bent en durft te geloven.