Safya Yaaqobi

 

 

Ik ben afgestudeerd voor de opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Tijdens mijn studie heb ik meerdere stages gelopen en heb daarin ervaring opgedaan met diverse doelgroepen. Mijn eerste stage was vier jaar geleden bij een Horeca gelegenheid die diende als werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Hier heb ik mijn eerste ervaringen opgedaan in de zorg. Daarna ben ik meer in de richting gegaan van de GGZ, namelijk een stage bij een zorgboerderij met een erg diverse doelgroep – tussen de 17 tot 25 jaar, vooral jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum of borderline. In mijn derde jaar heb ik stage gelopen bij een psychiatrische instelling waar ik de bewoners op de dagbesteding heb begeleid. Deze doelgroep had erg intensieve begeleiding nodig. Voor mijn laatste stage ben ik bij Di-rumah terecht gekomen en ik heb het geluk gehad dat ik van deze stage mijn baan mocht maken. Ik heb hier ontzettend veel geleerd en heb de mogelijkheid gekregen om mijn eigen persoonlijkheid op de juiste manier in te zetten en zo mijn begeleidingsstijl vorm te geven. Vanuit mijn opvoeding heb ik meegekregen om altijd te kijken naar alle mogelijkheden in plaats van te blijven steken in wat er allemaal juist niet kan. Ik geloof sterk in het kunnen van de mens, ook al zijn er hindernissen die genomen moeten worden.  Ook ben ik er van overtuigd dat wanneer de fundering goed is, oftewel de woon/leef situatie, er daarna een hele hoop meer mogelijk is.  Door samen te werken, respect voor elkaar te hebben, eerlijk te zijn en met nog wat humor hier en daar kunnen we samen nieuwe stappen gaan zetten. Ik  ben nog lang niet uitgeleerd en probeer mijn kennis en ervaringen zo veel mogelijk te verbreden.