2. Zorgpakket di-rumah interactie +

di-rumah is er voor het behoud en compensatie van de zelfredzaamheid van de bewoner. In praktische zin ondersteunen en sturen van de bewoner met zijn of haar psychische klachten, zodat hij in staat is om met zijn beperkingen zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Er zijn forse beperkingen in de besluitnemings- en oplossingsvaardigheden en bij het initiëren en uitvoeren van eenvoudige en complexere taken.

In het zorgpakket di-rumah interactie + werkt di-rumah aan het vergroten van de zelfredzaamheid van bewoners. Er is sprake van beschikbaarheid van 24uur per dag van begeleider en psycholoog, waarbij de persoonlijk begeleider aanwezig is op drie momenten per de dag; zowel in de ochtend (in de uren tussen 07.00-11.00), middag (in de uren tussen 12.00-15.00) en aan het einde van de middag/begin avond (in de uren tussen 16.00-22.00).

Het zorgpakket di-rumah interactie + biedt ondersteuning op het gebied van:

  • Het aanleren van woonvaardigheden zoals koken, wassen, verzorging van ruimten bij een belemmerende psychopathologie;
  • Het verkrijgen/ vasthouden van een normaal dag-en-nachtritme en het behouden van overzicht en planning met betrekking tot afspraken, activiteiten e.d.;
  • Copying; vaardigheden in de omgang met stress/spanning, oplopende emoties en mogelijke belemmeringen/valkuilen in het dagelijks leven hiervan;
  • Het vergroten van sociale vaardigheden (grenzen aangeven, voor jezelf opkomen, contact maken en onderhouden) door te oefenen in de groep  en later het eigen maken van deze vaardigheden in het leven buiten di-rumah;
  • Systeem problemen en interactieproblemen, waarbij di-rumah een ‘’intensieve’’ relatie onderhoudt met familie, vrienden en kennissen uit het netwerk van de bewoner door samen het woontraject te monitoren en te evalueren.

Inclusief:

  • Procesdiagnostiek vanuit begeleider in samenwerking  met de  GZ-psycholoog.
  • Intensieve monitoring en aansturing van complexe interactiestijl  tussen persoon en omgeving door frequente evaluatie eens in de 8 weken.
  • Adviesverslag over  krachten, kwetsbaarheden en indicatie voor verder begeleiding door personen uit de omgeving.
  • Kortdurende interventies door de psycholoog in het dagelijkse functioneren van de bewoner, wanneer  er sprake is van (complexe) gedragsproblemen.

Interesse of vragen?

Neem contact met ons op