1. Zorgpakket di-rumah standaard

di-rumah is er voor het behoud en compensatie van de zelfredzaamheid van de bewoner.  In praktische zin ondersteunen en sturen van de bewoner met zijn of haar psychische klachten, zodat hij/zij in staat is om met zijn/haar beperkingen zo zelfstandig mogelijk te functioneren; het ondersteunen bij en oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie.

In het zorgpakket di-rumah standaard werkt di-rumah aan het vergroten van de zelfredzaamheid van bewoner. Er is sprake van bereikbaarheid van 24uur per dag, waarbij de persoonlijk begeleider aanwezig is op drie momenten per de dag; zowel in de ochtend (in de uren tussen 07.00-11.00), middag (in de uren tussen 12.00-15.00) en aan het einde van de middag/begin avond (in de uren tussen 16.00-22.00).

Het zorgpakket di-rumah standaard biedt ondersteuning op het gebied van:

  • Het aanleren van woonvaardigheden zoals koken, wassen, verzorging van ruimten bij een belemmerende psychopathologie;
  • Het verkrijgen/ vasthouden van een normaal dag-en-nachtritme en het behouden van overzicht en planning met betrekking tot afspraken, activiteiten e.d.;
  • Copying; vaardigheden in de omgang met stress/spanning, oplopende emoties en mogelijke belemmeringen/valkuilen in het dagelijks leven hiervan;
  • Het vergroten van sociale vaardigheden (grenzen aangeven, voor jezelf opkomen, contact maken en onderhouden) door te oefenen in de groep  en later het eigen maken van deze vaardigheden in het leven buiten di-rumah;
  • Systeem problemen en interactieproblemen, waarbij di-rumah een ‘’intensieve’’ relatie onderhoudt met familie, vrienden en kennissen uit het netwerk van de bewoner door samen het woontraject te monitoren en te evalueren.

 

Interesse of vragen?

Neem contact met ons op